AVG GEGEVENSBESCHERMING IZI HUREN

IDENTITEIT

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is iZi Huren te Barendrecht
(gevestigd aan de Van het Hoffstraat 25, 2992 XP Barendrecht).
Voor privacy gerelateerde vragen kunt u terecht op het e-mailadres: hallo@izihuren.nl

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. iZi Huren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordering Gegegevens bescherming.

PERSOONSGEGEVENS

Door iZi Huren is verklaard dat:

De organisatie verwerkt de volgende persoonsgegevens op basis van hieronder
beschreven grondslagen:

Klant of leverancier

 • Persoonsgegevens: NAWTE, Geboortedatum en plaats, kopie rijbewijs en /of ID
 • (indien buitenlands)
 • Overeenkomst: Opdracht of contract;
 • Verwerkingen: Administratie, bevestiging, uitlevering;
 • Verwerking door wie: Afdeling administratie, afdeling sales en afdeling inkoop;
 • Bewaartermijn: Gedurende het contract en daarna maximaal 7 jaar in de
 • boekhouding.

Prospects en geïnteresseerden

 • Persoonsgegevens: NAWTE
 • Overeenkomst: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn;
 • Verwerkingen: Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte
  contacten;
 • Verwerking door wie: Afdeling communicatie, verkoop, directie, andere
  afdelingen en/of relatiebeheerder;
 • Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna
  maximaal 5 jaar.

Digitale direct marketing (e-mail, Facebook, Instagram, LinkedIn, Whats-app, SMS etc.)

 • Persoonsgegevens: NAWTE;
 • Overeenkomst: Digitale toestemming vooraf, b.v. bij aanvragen van informatie of
  inschrijven voor een nieuwsbrief;
 • Verwerkingen: Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de
  organisatie en/of producten/diensten;
 • Verwerking door wie: Afdeling marketing/communicatie/verkoop;
 • Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de
  organisatie of haar diensten/producten.

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze
website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens
van u verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Leeftijd
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Rijbewijsnummer
 • Geboortedatum
 • Gebruikersnaam
 • Geslacht
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het
  contactformulier
 • Inloggegevens
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres,
  identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website

DOELEINDEN

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden
(mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

Om u de mogelijkheid te bieden voertuigen en toebehoren te reserveren via onze
website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.

Om uw reservering(en) te verwerken en u te informeren over het verloop
daarvan.

Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische
nieuwsbrieven en/of post.

Om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses.

Om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en
andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen hebt en
onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media,
e-mail, per post of telefonisch.
Ter beveiliging en optimalisering van onze website.

GEGEVENS AAN DERDEN

Verwerkingsovereenkomst

Met al onze partners en leveranciers die “Verwerker” zijn, hebben wij of werken wij toe
naar een Verwerkingsovereenkomst. Het doel is om uiteindelijk met alle partners en
leveranciers die gegevens verwerken een dergelijke overeenkomst te hebben. In deze
overeenkomst wordt o.a. afgesproken hoe er om gegaan dient te worden met uw
gegevens. Het belangrijkste speerpunt daarbij is dat uw gegevens uitsluitend gebruikt
worden, voor het doel waarvoor u uw gegevens aan ons heeft verstrekt.

CJIB

Rijdt u tijdens uw verhuring een bekeuring? Dan kunnen wij de bekeuring “vrijwaren”. Dit
houdt in dat wij uw gegevens (naam, adres en huurinformatie) doorgeven aan het CJIB,
u ontvangt dan rechtstreeks van het CJIB de bekeuring. Bij gemeentelijke bekeuringen
zoals parkeerboetes, overtredingen op lokale wegen, etc. worden dezelfde gegevens
doorgegeven aan de betreffende gemeente.

Schade

Indien er schade is ontstaan aan het door u gehuurde voertuig of u heeft met uw
huurauto schade berokkend aan derden, dan zullen uw gegevens doorgegeven worden
aan onze verzekeringsmaatschappij en evt. aan de verzekeringsmaatschappij van de
andere partij. Kunt u niet meer verder rijden met de huurauto, dan zullen uw gegevens
doorgegeven (naam, locatie en telefoonnummer) worden aan een berger, zodat de
huurauto veiliggesteld / afgesleept kan worden.

Betaaldiensten

Alle pin- en creditcardbetalingen (zowel online betalingen als betalingen op locatie)
geschieden via onze betalingspartners. Alle betalingen worden in een afgeschermde en
beveiligde omgeving verwerkt. Indien u met uw creditcard borg staat of betaalt, geven

wij uw gegevens door aan uw creditcardmaatschappij om uw betalingsgegevens te
verwerken, ook dit gebeurt in een afgeschermde en beveiligde omgeving.

Aanmaningen

Indien u ons nog een bedrag verschuldigd bent, ontvangt u van ons een factuur op het
door u opgegeven e-mailadres. Ontvangen wij uw betaling niet binnen de gestelde
betaaltermijn (5 werkdagen), dan sturen wij u een aanmaning mogelijk via één van onze
betalingspartners. Via deze partner ontvangt u een herinnering.

Incassobureau

Hebben wij na de aanmaningen nog geen betaling van u ontvangen, dan zijn wij helaas
genoodzaakt om uw dossier uit handen te geven. Wij werken samen met verschillende
incassobureaus, die in contact met u zullen proberen te komen om afspraken met u te
maken over uw betaling, dan wel het gerechtelijke traject op te starten. Het dossier dat
zij van ons ontvangen, omvat uw huurovereenkomst en factuur waar tevens uw
persoonsgegevens op vermeld zijn. Wanneer noodzakelijk zal ook gevoerde
correspondentie en/of telefoonverslagen worden overhandigd aan hen.

Pech onderweg

Mocht u onderweg door een technisch mankement en / of ongeval niet meer verder
kunnen rijden met onze huurauto, dan schakelen wij een hulpverlener in. Wij werken op
dit gebied samen met diverse hulpverleners en delen (uitsluitend indien dit nodig is) uw
naam, telefoonnummer, locatie en het kenteken van het door u gehuurde voertuig met
hen. Heeft u vervangend vervoer nodig, dan zal dit door één van onze vestigingen of
externe partners geregeld worden. Ook bij deze externe partners geldt; wij delen
uitsluitend informatie met hen die zij nodig hebben om u weer snel op weg te helpen.

Overheidsinstanties

Uw gegevens kunnen doorgegeven worden aan overheidsinstanties zoals de politie,
hulpdiensten, etc. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om informatie door te
geven en hoeven / mogen wij u hier niet over informeren. In andere gevallen zullen wij
uw informatie uitsluitend met hulpdiensten communiceren als dat noodzakelijk is
(bijvoorbeeld n.a.v. een ongeval met onze huurauto).

Overigen

Wij behouden ons het recht voor om partners en leveranciers om andere redenen dan
genoemd in te schakelen. Uw gegevens worden uitsluitend met hen gedeeld indien dit
strikt noodzakelijk is en / of om uw verhuurperiode vloeiend te laten verlopen.

GEBRUIK VAN COOKIES

Een cookie is een tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website wordt
opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat. Op dit tekstbestand wordt informatie
opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek aan onze website weer opnieuw
worden gelezen.

Wij maken gebruik van cookies om het gebruiksgemak op www.hartautoverhuur.nl te
vergroten. Daarnaast maken onze cookies het mogelijk om onze bezoekers advertenties
op maat aan te kunnen bieden.

INZAGE EN CORRECTIE

Als klant hebt u altijd recht op inzage in uw gegevens. Daarbij kan u een verzoek om
correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen. Verwijdering mag echter
alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.

U kunt contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

Tel: 010-4520333
E-mail:hallo@izihuren.nl

Postadres: iZi Huren BV, Van ‘t Hoffstraattraat 25, 2992 XP
Barendrecht

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u
adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen
(Vergeet dan niet uw BSN en pasfoto af te schermen).

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking.

Al onze voertuigen zijn voorzien van Track & Trace. Hiermee kunnen we te allen tijde de
locatie van een voertuig achterhalen.

De organisatie verklaart verder:

Wij als organisatie hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website
van de organisatie.

Wij als organisatie verwijzen in documenten waarin persoonsgegevens staan
(contract, overeenkomst, aanmeldingsformulier, enz.) niet naar onze privacy
policy op de website van de organisatie.

Wij als organisatie verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan
andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten
als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben
gekregen.

Wij als organisatie hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de
beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op
computers / servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de
beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch
updates op te halen en te installeren.

Wij slaan onze rijbewijzen digitaal op op een beveiligde server.

Wij als organisatie verklaren dat wij ook persoonsgegevens overdragen aan of
opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij als organisatie hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een
back-up.

Wij als organisatie verklaren dat wij alle persoonsgegevens, die wij buiten de
financiële administratie om verwerken, vernietigen als de overeenkomst op grond
waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

Wij als organisatie vragen vooraf altijd toestemming voordat we iemand
benaderen via digitale direct marketing.

Wij als organisatie verklaren dat wij geen persoonsgegevens van personen
jonger dan 16 jaar verwerken.

Wij als organisatie hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens
staan, opgeslagen achter slot en grendel.
We hebben alle medewerkers een brief gestuurd met uitleg en instructie.